logo 7 rassenclub

Nationale Havana-, Alaska-, Gouwenaar-, Luchs-, Parelfeh-, Beige- en 
Marburger Feh- Club

foto 7rassenclub

Introductie

Club

Rassen

Activiteiten

Showuitslagen

Foto's

Links

Gastenboek

Activiteiten

Onze speciaalclub organiseert de rammenshow en de fokkersdag. Voorafgaand aan de rammenshow is de jaarvergadering.

foto stand

Agenda

Datum

Activiteit

Plaats

28 september 2019

Fokkersdag

Beemte Broekland

4-5 oktober 2019

Rivierenlandshow

Kerkwijk

10-12 oktober 2019

Kleindierenshow Midden Veluwe

Apeldoorn

11-13 oktober 2019

Peelhorstshow

Horst

9 november 2019

Wieringerlandshow

Wieringen

21-23 november 2019

Waterpoortshow 

Sneek

6-8 december 2019

Oneto

Enschede

20-21 december 2019

Hanzeshow

Kampen

9-11 januari 2020

Noordshow

Assen

14 maart 2020

Ledenvergadering/Rammenshow

ApeldoornKeurmeesters dag zaterdag 3 juni 2017

Bruchem was dit keer de plaats voor de keurmeesters dag van onze club. Evert Jan Eikelboom en Henri van Weelden zorgden voor een goed ontvangst op een prachtige locatie bij de familie Den Otter, bekende fokkers van Klein Zilvers. De 18 aanwezigen begonnen na de koffie aan beoordeling van de meegebrachte dieren, Alaska’s, Luchsen en Marburger Feh’s. Er werden groepjes samengesteld met keurmeesters en fokkers, samen werd van het betreffende dier een beoordelingskaart ingevuld. Na roulatie kwamen zo alle meegebrachte dieren aan bod. Na een goed verzorgde lunch werden de beoordelingen met elkaar besproken. Henri gaf zijn bevindingen over het betreffende dier en vergeleek die met de kaarten die door de groepen waren opgesteld. Dit leverde interessante en leerzame discussie op. Het is de bedoeling om in 2019 opnieuw zo’n dag te houden. Evert Jan en Henri bedankt voor jullie organisatie.

Henk Tromp


Prima geslaagde keurmeesters dag van de Zevenrassenclub

Op 30 mei 2015 werd er door de Zevenrassenclub een keurmeesters dag georganiseerd bij de familie Van Veen/Slendebroek in Grafhorst. De bedoeling was om gezamenlijk, keurmeesters en fokkers, onze zeven rassen eens tegen het licht te gaan houden. Wat zijn de goede dingen, gelukkig heel veel en wat zijn punten die extra aandacht nodig hebben bij onze rassen.

Voorzitter Henri van Weelden kon zeven keurmeesters en eenentwintig fokkers welkom heten. Het verheugde hem dat we met zoveel fokkers en keurmeesters aanwezig waren. Van alle rassen waren er twee dieren aanwezig. Secretaris Henk Tromp verdeelde ons in groepjes van vier personen inclusief bij iedere groep een keurmeester. Middels een voorbedrukt formulier werden de dieren beoordeeld op de hoofdpunten zoals staat omschreven in de standaard. Rond half één waren alle dieren door de zeven groepen bekeken en van punten voorzien. Henri zette alles op papier zodat na het eten de diverse opmerkingen van de groepen besproken konden worden.

Na een prima verzorgde lunch, waarin tevens voldoende ruimte was om met elkaar van gedachten te wisselen over de dieren, volgden de rasbesprekingen.

Havanna: aandachtspunten, oogkleur moet niet te licht gaan worden, de bruine kleur moet meer door gaan lopen anders word de tussenkleur te smal. Door verbetering van bouw en type is er op de kleur iets ingeleverd.

Alaska: staat op een hoog peil in Nederland, één van de besproken dieren was toch wat aan de lange kant waar wij een kort geblokt type verlangen. Aandachtspunten de vorm en structuur van de oren. Verder scherp blijven op de oogkleur.

Luchs: de twee aanwezige dieren sprongen er gemiddeld vandaag boven uit. Wel hadden sommige groepjes aanmerkingen op de neusbenen, dit is een bekend probleem. Ook een opmerking over de vlammen op de voorbenen. Door de wildkleur factor ontstaat dit. Als de voorbeenkleur egaal is zal de dekkleur donkerder gaan worden. Er zijn weinig fokkers van het ras, maar die ze houden zijn goed bezig aldus de inleider.

Marburger Feh: hier zat het beste dier van de dag tussen met 97 punten. Hier als aandachtspunt dat de pels niet te lang mag gaan worden. Nederland heeft topdieren van dit ras, o.a. de winnaar van de Noordshow.

Gouwenaar: ondanks dat dit oer Hollandse ras de laatste jaren behoorlijk in de belangstelling heeft gestaan heeft het weinig aanhangers. Wel hebben er de laatste jaren verbeterpunten plaats gevonden. Te denken valt aan de dunne voorbenen. Van beide aanwezige dieren had het jonge dier van 2015 een veel belovende dekkleur. Tijdens de laatste Champion Show in Nieuwegein was er een dier met een U !!

Parelfeh: door gebruik te maken van Duitse dieren is de bouw en type verbeterd maar daardoor is er wel een stroming van donkere en lichte dieren, dit vraagt zeker de aandacht. Aandachtspunt is ook de iets bruine tussenkleur welke niet scherp begrensd moet worden maar een pareling moet blijven. Let ook op gevlamde voorbenen, oorstructuur en -dracht.

Beige: dit is op het moment het zorgenkind van de vereniging. Het ras heeft het erg moeilijk. Waar zijn ze gebleven de topdieren van tien jaar geleden? Problemen met een te lichte nagelkleur en daardoor een zachte dekkleur. Donkere nagels, ook een donkere pelskleur. Een kenmerk van het ras is de sluier die zich uitstrekt over snuit, oren, borst, flanken, achterhand, benen en bovenzijde staart. Let ook op de doorlopende tussenkleur naar de basis, dit is weer heel belangrijk voor een goede dekkleur.

Algemene opmerkingen over de zeven rassen: de basis is en blijft een juiste bouw en type, soms moet er iets ingeleverd worden op de kleur. Benen en stelling, rechtop de voeten staan is een vereiste. Bij de meeste rassen moet de oorvorm en -structuur beter.

Toch zijn we als speciaalclub erg goed bezig zijn. Regelmatig leveren we de kampioen van een tentoonstelling.

Tenslotte, de voorzitter bedankte in de eerste plaats familie Van Veen/Slendebroek voor hun gastvrijheid en verzorging en onderstreepte dit met een attentie. De aanwezigen werden bedankt voor de positieve sfeer en de prima opkomst. Iedereen ging naar huis met een aandenken aangeboden door De Groot diervoeders uit ’s-Heerenbroek.

Kees Mollema

Project spermawinning bij zeldzame konijnenrassen

Kleindier Liefhebbers Nederland heeft samen met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en het Centrum voor Genetische Bronnen in Nederland een uniek project georganiseerd voor spermawinning bij zeldzame konijnenrassen. Dit project is in twee periodes van 16 mei 2014 tot en met 13 juni 2014 gehouden in stadsboerderij “West-Presikhaaf” te Arnhem.

Leden van onze club hebben in totaal 23 rammen beschikbaar gesteld, verdeeld over de rassen Havana, Gouwenaar en Beige. Van de rammen is in totaal 5 keer sperma gewonnen. Op 30 mei waren de fokkers uitgenodigd een demonstratie bij te wonen en werd er uitleg gegeven over de verwerking van het sperma. Van ieder dier zijn foto’s gemaakt en gegevens verzameld over afstamming en ras eigenschappen. Wanneer het voortbestaan van een ras in het geding komt is het mogelijk om op deze manier gebruik te maken van het huidige genetische materiaal. Hiermee is een bijdrage geleverd aan het behoud van de Nederlandse rassen uit onze club.


Verslag van deelname aan de farm- en country fait te IJzerlo

Henk Smit hartelijk dank voor het toezenden van de foto’s over de farm- en country fair te IJzerlo gemeente Aalten.

De farm- en country fair is voor de 18e keer georganiseerd door de familie Ruesink. Deze fair staat bekend om zijn veelzijdigheid en vele activiteiten met dieren van rund tot cavia en kleine knagers.

De fair wordt jaarlijks bezocht door plusminus 30.000 bezoekers. Dit jaar was er met medewerking van de SZH en de Dinxperlose kleindierenvereniging een kleindierenplein ingericht. DPKV is al die jaren aanwezig geweest en heeft dit jaar veel werkverzet om alle Nederlandse rassen er naar toe te krijgen. Voor al hun inzet om de KLN diergroepen hier te promoten is op de algemene ledenvergadering van KLN aan hen de PR-prijs uitgereikt. De voorzitter van KLN heeft deze prijs met de opening van de fair uitgereikt aan Jan Kip de voorzitter van DPKV.

De PR-commissie van KLN en NBS is ook jaarlijks aanwezig op dit kleindierenplein.
 
Jan Meutstege   


Nationale dag van het Levend Erfgoed 2012

Op 3 juni j.l. heeft onze club deelgenomen aan de dag van het Levend Erfgoed, georganiseerd door de SZH en CGN.
Deze dag is gehouden op de geweldige locatie het Natuurcentrum (stadsboerderij) te Arnhem. Er was gerekend op een 10.000 bezoekers, maar door slechte weersomstandigheden viel dit wat tegen. Toch zijn er goede zaken gedaan. Op het speciaal ingerichte Kleindierenplein waren veel speciaalclubs van de veren aanwezig en één speciaalclub van de haren. Tevens was de stand van Kleindier Liefhebbers Nederland aanwezig.
De  contacten met de SZH zijn bijzonder goed. Zij kozen immers de Gouwenaar tot ras van het jaar en dat heeft onze club veel publiciteit opgeleverd.
De zevenrassenclub was de enige club van de haren en zij was dan ook prominent aanwezig, mede door het ras van het jaar de Gouwenaar. Henk Smit heeft samen met Jan Nes, beiden bestuurslid van de club en ondergetekende de Nederlandse konijnenrassen gepromoot. Er was vernomen dat de Stadsboerderij tien nieuwe konijnenhokken had laten bouwen waarin men graag de Nederlandse Konijnenrassen wilde huisvesten. Henk Smit heeft gezorgd dat er van elk Nederlands Konijnenras een exemplaar beschikbaar was. Met de officiële opening van de dag van het Levend Erfgoed zijn door mij namens Kleindier Liefhebbers Nederland de konijnen aangeboden aan de Stadsboerderij. Ik ben van mening dat Henk Smit speciaal genoemd mag worden voor zijn tomeloze inzet voor deze activiteit.

Jan Meutstege


Keukenhof

Door de contacten met de SZH zijn dit jaar op de Keukenhof de Nederlandse konijnenrassen onder de aandacht gebracht van een groot aantal bezoekers. In de daar ingerichte kinderboerderij was een konijnenflat geplaatst. Aad Glas lid van de PR-commissie KLN, heeft gezorgd dat daar de Nederlandse konijnrassen in kwamen te zitten. De verzorging van de dieren was in handen van een Groen College uit Lisse. Inmiddels heeft KLN een prachtige banner ontwikkeld met daarop de Nederlandse konijnenrassen afgebeeld. Van de 11 rassen zijn er 3 in onze club, laten we daar gebruik van maken.

Jan MeutstegeNationale dag van het levend erfgoed 2011

Verslag van deelname aan de dag van het levend erfgoed van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen op 28 augustus 2011. Jan Meutstege en Henk Smit zijn hier naar toe geweest. Hier volgen hun bevindingen.

Deze dag is een geweldig succes voor de organisatie van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Het 5 ha grote terrein is in pleinen en ringen verdeeld waar de verschillende diergroepen gepresenteerd werden. Wij waren present op het Kleinveeplein. Op dit plein was de stand van KLN en de NBS aanwezig met promotiemateriaal. Zij hadden een geweldige belangstelling van de jeugd doordat mengratis buttons weg gaf. De PR-commissie heeft een apparaat aangeschaft waar men buttons mee kan maken. Zij hadden diverse dierafbeeldingen op papier en de jeugd mocht een afbeelding uitkiezen en die werden dan door hen ingekleurd en vervolgen in de button geperst. Opvallend waren de vele speciaalclubs van de veren en de duiven met de Nederlandse rassen. Van de haren waren wij en de Rijnlander en Japannerclub aanwezig. Dit is een gemiste kans voor de andere haren speciaalclubs. Wij kregen een marktkraam ter beschikking. Henk Smit zorgde voor 6 kooien met daarin 2 Havana’s, 2 Gouwenaars en 2 Beiges en was berekend op minder goed weer om de kraam beter af te sluiten. We waren verrast door de belangstelling die onze rassen kregen. Ook was men benieuwd naar de historie van deze rassen. Opvallend was dat men de Beige en de Gouwenaar het mooiste vond.

Jan Meutstege en Henk Smit


Copyright © 2011 zevenrassenclub
door Webdesign Sidi, mjvanloo